Som udgangspunkt vises kun kurser med hold, og kun kurser med gyldig tilmeldingsfrist. Hvis du ønsker at se kurser, hvor aktuelt ikke er nogle hold, fjerner du filtrene 'Kun med hold' og 'Gyldig tilmeldingsfrist'. I venstre "margin" kan du se forskellige uddannelsestyper.

Du kan filtrere på søgeresultaterne, så du får færre og mere præcise forslag

Hvis du stadig synes, at der er for mange søgeresultater, kan du begrænse dit søgeresultat vha. filtre. 

Filtrer på uddannelsestype

Hvis du er på udkig efter kurser inden for en bestemt uddannelsestype, klikker du på den ønskede uddannelsestype i venstre side. I eksemplet her, er der klikket på Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU), og jeg får nu kun vist AMU-kurser som matcher søgeordet mad:

Filtrer på By

Brug By-filtret, hvis du vil finde kurser, som udbydes i en bestemt region eller hvis du vil finde kurser i nærheden af, hvor du bor. Så kan du angive et postnummer og en max. km-afstand i forhold til det angivne postnummer.

Filtrer på Dato

Brug datofiltret, hvis du vil finde kurser, som ligger efter en bestemt dato eller som ligger inden for en specifik periode.

Filter på Undervisningsform

Brug filtret Undervisningsform, hvis du vil finde kurser, som afholdes på en bestemt måde fx som fjernundervisning (online) eller kurser, som afholdes om aftenen, i weekenden eller på fremmedsprog.

Filtrer på For Ledige

Brug filtret For ledige, hvis du vil se kurser, der er på listen over '6 ugers jobrettet uddannelse' eller kurser, der er på de regionale positivlister. Du behøver ikke at være ledig for at deltage i kurser, som er på den nationale eller de regionale positivlister. Det betyder 'bare', at det er kurser inden for fag med gode jobmuligheder.

Andre filtre

Du finder flere filtre under 'Filtre'. Filtrene er tilpasset i forhold til den valgte uddannelsestype. For AMU-kurser kan du fx. vælge mellem nedenstående filtre:

Garantikurser

Brug filtret Garantikurser, hvis du vil være sikker på, at kurset bliver afholdt. Garantikurser er kurser som afholdes, hvis bare der er 1 deltager, med mindre kurset er af en art, hvor der skal være mere end 1 deltager før det giver mening. Fx. kurser i samarbejde.

Åbent værksted

Brug filtret Åbent værksted, hvis du gerne vil have noget fleksibilitet og selv vælge, hvilke dage, du skal på kursus.

Certifikatkurser

Brug filtret Certifikatkurser til at finde myndigheds- og branchespecifikke certifikatkurser (lovpligtige kurser).

Varighed

Brug filtret varighed, hvis kursusvarigheden er vigtig for dig.

Skole

Brug filtret skole, hvis du vil se kurser fra en bestemt skole.

Relevante videoer

Se videovejledning om at filtrere AMU-kurser her i dette link.