Virksomheder kan abonnere på fraværsbeskeder fra Lærepladsen.dk. Hvorvidt beskederne har værdi for virksomhederne, afhænger af, hvornår skolen registrerer fraværet. Der er tre typer beskeder, virksomheden kan vælge at modtage:

Straksbesked om fravær

Straksbesked sendes senest 30 minutter efter, at fraværet er registreret - dog kun i tidsrummet kl. 7.00 – 18.00. Der sendes ikke fraværsbesked om fravær registreret efter kl. 17.00. Formålet er, at virksomheden har mulighed for at følge op på elevens fravær. Det er derfor afgørende, at skolen registrerer fraværet straks.

Opsummeret fraværsbesked pr. dag

Den daglige opsummering sendes om eftermiddagen kl. 16 på dagen for fraværet. Dvs. hvis fraværet registreres efter kl. 16, modtager virksomheden ikke denne besked.

Opsummeret fraværsbesked pr. uge

Den ugentlige opsummering sendes mandag morgen kl. 8 for den foregående uges fravær. STIL opfordrer til, at fravær registreres straks det konstateres, så virksomhederne er godt informerede og har mulighed for at reagere på beskederne.