Hvis du har en gymnasial eksamen og du skal dokumentere, at du har bestået et fag på et lavere niveau, end det, der står på dit eksamensbevis:


  • Kontakt den skole, hvor du tog din gymnasiale eksamen, og bed dem lave en attest på, at du har bestået faget på et lavere niveau
  • Upload attesten som dokumentation på Optagelse.dk under fanen 'Bilag' og tilknyt den til ansøgningen ved at markere med et flueben ud for uddannelsesønsket.