Når du logger ind som ”Skolemedarbejder” på Praktikpladsen.dk

indeholder Elevoversigten elever, hvorom det gælder at

  • eleven er indberettet fra skolens studieadministrative system og er ikke afgangsmeldt fra skolen, eller
  • eleven har status søgende og har skolen som kontaktskole i EASY-P.
Skolen som virksomhed

Når du logger ind som ”Virksomhed” på Praktikpladsen.dk

indeholder Elevoversigten både

  • elever som har en ordinær uddannelsesaftale med skolen som praktiksted, og
  • elever som har en skolepraktikaftale med skolen, dvs. skolepraktikelever