Når specialer udgår, sker følgende:

  • Godkendelser usynliggøres – dvs. der kan ikke oprettes stillingsopslag
  • Eksisterende stillingsopslag bevares
  • Praktikønsker i elevprofiler udgår. Profilens synlighed bevares dog, også selvom sidste praktikønske herved fjernes.