Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Uddrag
Info
iconfalse

Dagtilbudsregisteret udstiller et autoritativt institutionsnummer, som kan bruges som nøgle i systemer, som har brug for en entydigt identifikation af institutionen.

Strukturen for dagtilbudsregisteret følger den datamodel, som er besluttet for dagtilbudsregisteret.

Dette institutionsnummer kan fx bruges som nøgle for import af brugere til Skolegrunddata. Instiutionsnummeret kan dermed udgøre brugerens insitutionstilknytning.

Brugerne kan - på baggrund af importen - bruge Unilogin til fx AULA , læringsplatforme eller læremidler på dagtilbudsområdet.

Data om brugerne kan - efter aftale med dataansvarlige - hentes af tredjepart (fx AULA) og bruges til rettighedsstyring.

SkoleGrunddata registrerer og udstiller brugere, deres indbyrdes relationer og brugernes tilknytning til institutioner. Relationerne og institutionstilknytninger bruges til at sikre at brugerne kan komme de rigtige steder hen og til at sikre at brugere kun kan få adgang til de oplysninger og data som er relevante for dem. Derfor er det essentielt at relationer og institutionstilkytning fremgår datagrundlaget for importen.

Tilknytning af brugere til institutioner fra dagtilbudsregisteret.

Ønsker du at oprette brugere i Unilogin på dagtilbudsområdet skal brugerne have en institutionstilknytning til en institution som er registreret i dagtilbudsregisteret med CVR/P-nummer (jfr. dagtilbudsregisterets Datamodel).

UI Text Box
typeinfo

Registrering af institutionen med CVR/P-nummer er en forudsætning for at institutionens dataadgange kan administreres i Tilslutning.

CVR/P-nummeret er en forudsætning for at institutionens dataadgange kan administreres i Tilslutning.

Det betyder at brugere i Unilogin udelukkende kan oprettes på på institutioner af typen Anvisningsenhed eller Alternative adresser (lokalitet).

Info
iconfalse
UI Text Box
coloryellow
iconquestion
typetip

SkoleGrunddata

UI Text Box
coloryellow
iconquestion
typetip

STIL-services

UI Text Box
coloryellow
iconquestion
typetip

Dagplejere i Dagtilbudsregisteret

UI Text Box
coloryellow
iconquestion
typeinfo

Læs mere om Unilogin

UI Button
colorblue
newWindowtrue
displayblock
iconlink
tooltipAula
titleAula
urlhttps://www.kombit.dk/Aula