Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
 • Nogle uddannelser

...

 • ser på erhvervserfaring, når de vurderer din ansøgning i kvote 2. Du kan tjekke om feltet 'Erhvervserfaring, erhvervspraktik, militærtjeneste og barsel' er vist i den enkelte ansøgning
  • Er feltet ikke vist, betyder det, at uddannelsen ikke vurderer på erhvervserfaring
  • Er feltet vist, kan du bruge arbejdsgivererklæringen

...

  • nedenfor til at dokumentere din ansættelse
 • Kan du ikke få en arbejdsgivererklæring, skal du tjekke på uddannelsesstedets hjemmeside, hvilken anden dokumentation, de accepterer
 • Undersøg uddannelsesstedets krav til timetal og ansættelsens længde på deres hjemmeside. Der kan være forskellige krav på de forskellige uddannelser
 • Arbejdsgivererklæringen er gyldig alene med arbejdsgivers underskrift, hvis din arbejdsgiver ikke har noget stempel.


View file
nameArbejdsgivererklæring.pdf
height400