Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Info
iconfalse

Adgang og login

Hvis du har spørgsmål til eller problemer med login på Karakterdatabasen

Info
iconfalse

Karakterindberetning

Hjælp til fx indberetning, ændring, annullering af karakterer i Karakterdatabasen

Karakterdatabasen er til indberetning af standpunktskarakterer, prøvekarakterer og beviser på grundskoleniveau.
Du kan altid indberette til karakterdatabasen. Dog skal du være opmærksom på generelle frister i skoleåret se for eksempel årshjul for Optagelse.dk.

Indberetninger sker fra skolerne administrative systemer eller via manuel indtastning direkte i Karakterdatabasen. Man skal have dataaftale igennem tilslutning.stil.dk.

Include Page
Sidemenu admpersonale | Karakterdatabasen
Sidemenu admpersonale | Karakterdatabasen

UI Children
displayblock