Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Et andet adgangsgrundlag kan eksempelvis være en kombination af bestemte hf-fag (de såkaldte hf-fagpakker). Har du dansk CPR-nummer, skal du søge optagelse med NemID. Ansøgningsfristen er altid den 15. marts kl. 12, når du søger med et andet adgangsgrundlag.

...

 • Tjek om du opfylder adgangskravene til den eller de uddannelser, som du vil søge ind på. Du kan tjekke det enten på ug.dk, eller når du finder uddannelsen under fanen Uddannelsesvalg 
 • Vælg Ingen adgangsgivende eksamen, hvis dit adgangsgrundlag ikke er nævnt under adgangskravene til uddannelsen. Se hvad du skal være opmærksom på, hvis du ikke opfylder adgangskravene.
 • Vælg Andet adgangsgrundlag (herunder hf-fagpakke)

...

Image Removed

Du skal derefter taste dit adgangsgrundlag og angive hvilket år, du tog eller forventer at færdiggøre dit adgangsgrundlag. 

Image Removed

...

 • under Adgangsgrundlagstype
 • Skriv hvilket adgangsgrundlag du har, fx hf-fagpakke, i feltet Andet adgangsgrundlag
 • Angiv det år, du blev færdig eller forventer at blive færdig

Søger du med hf-fagpakke kan dine eksamensbeviser fra hf være i Eksamensdatabasen som hf-enkeltfagsbeviser, hvis du er logget ind med NemID. De vil fremgå, hvis du klikker på Se dine eksamensbeviser samt under feltet Beståede og forventede beståede prøver, . De kan ses under feltet Beståede prøver på gymnasialt niveau ud over den adgangsgivende eksameni din ansøgning. , når du er logget ind med NemID.

Hvis eksamensbeviserne ikke findes i Eksamensdatabasen, skal du huske at uploade dine eksamensbeviser under fanen Bilag og knytte dem til de søgte uddannelser ved at markere med flueben ud for hver ansøgning. Hvis du først består fagene efter kvote 2-fristen, skal du huske at udfylde feltet Beståede og forventede beståede prøver, ud over den adgangsgivende eksamen i din ansøgning. Endelig skal du huske at logge ind i Optagelse.dk igen umiddelbart efter, at du har bestået fagene for at få knyttet dit eksamensbevis fra Eksamensdatabasen til din(e) ansøgning(er), så det fremgår under fanen Bilag. Eksamensbeviset skal knyttes til dine ansøgninger inden den 5. juli kl. 12.00.
Læs mere om hvordan du uploader nye beviser til din ansøgning herselv uploade beviserne. 

 • Scan og gem dine eksamensbeviser i pdf-format
 • Gå ind under fanen Bilag
 • Klik på knappen Tilføj bilag
 • Find dit eksamensbevis på din computer
 • Giv filen et relevant navn i tekstfeltet og klik OK
 • Gentag hvis du har flere beviser
 • Marker med flueben ud for de søgte uddannelser, ellers vil uddannelsesstedet ikke modtage beviset

Består du hf-enkeltfag efter ansøgningsfristen den 15. marts?

 • Vælg Andet adgangsgrundlag (herunder hf-fagpakke) under Adgangsgrundlagstype
 • Skriv hf-fagpakke i feltet Andet adgangsgrundlag
 • Skriv 2020 under Eksamensår
 • Skriv fagene du er i gang med ind i din ansøgning under fanen Uddannelsesvalg under feltet Beståede prøver på gymnasialt niveau

Når uddannelsen har registreret dit bevis i Eksamensdatabasen, så overføres det automatisk til din ansøgning på optagelse.dk og du vil modtage en e-mail om det.
Det er vigtigt, at du tjekker under fanen Bilag, at beviserne er uploadet, og at det ser korrekt ud.

Eksamensbeviser bliver automatisk tilføjet alle dine ansøgninger på prioriteringslisten. 
Uddannelsesstederne får nu besked om, at de kan hente dine beviser. 

Note

Ansøgningsfristen er altid den 15. marts inden kl. 12.00 for ansøgere med hf-fagpakke og andet adgangsgrundlag.