Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

OM UDDANNELSESMODELLEN

Uddannelsesmodellen definerer kodesættet (syntaksen), der skal benyttes, når data skal udveksles mellem studieadministrative systemer og de eksterne systemer, og indeholder det gældende regelgrundlag på struktureret form. Udmelding af uddannelsesmodellen sker ugentligt og udstilles med webservice. Data i uddannelsesmodellen oprettes og vedligeholdes i CØSA.

KODENOTAT

EUD-bekendtførelser og uddannelsesordninger, der vedrører skoleåret 2022/2023, er implementeret i uddannelsesmodellen. Notat med indlejret regneark kan downloades herfra.

SENEST UDMELDTE UDDANNELSESMODELLER

UDMELDINGSNUMMERUDMELDINGSDATO
Delta 20126-04-2023
Delta 20019-04-2023
Delta 19912-04-2023
Delta 19829-03-2023
Delta 19722-03-2023Delta 19616-03-2023

Klik her for at se hele listenSUPPORT

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du oprette en supportsag.
Opret supportsag

REVIDEREDE AFGANGSÅRSAGER

Der er udmeldte reviderede afgangsårsager med uddannelsesmodellen. 
Klik her for at læse eller downloade vejledningen

GRÆNSEFLADEBESKRIVELSE

Grænsefladebeskrivelse af Uddannelsesmodellen finde på denne side.
Grænseflade til afhentning af Uddannelsesmodellen