Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

UI Steps
sizesmall
UI Step

Læs dokumentationen for Institutionsregisterets webservices igennem og orienter dig i Brugerhåndbog for Institutionsregisteret

UI Step

Kontakt STILs support for at oprette en supportsag og starte tilslutningsprocessen

UI Button
colorblue
newWindowtrue
iconmaillink
tooltipOpret en supportsag hos STIL
titleOpret en supportsag hos STIL
urlmailto:institutionsregister@stil.dkhttps://jira.stil.dk/servicedesk/customer/portal/7/create/185

UI Step

Tilslutning færdiggøres i supportsagen