Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Info
iconfalse

Det er - for kommuner, hovedskoler og institutioner uden enheder - muligt at indmelde ændringer (oprettelse, nedlæggelse og opdatering) til STILs support, som derefter vil foretage ændringerne i Institutionsregisteret.

For ændringer til stamoplysninger på frie grundskoler, skal der tages kontakt til CIT på mail: friegrundskoler@stukuvm.dk. For ændringer til stamoplysninger på efterskoler og frie fagskoler (frie kostskoler), skal der tages kontakt til mail: friekostskoler@stukuvm.dk.

Info
iconfalse

Sådan gør du

Uddrag medtager
Sådan indmelder du ændringer til Institutionsregisteret
Sådan indmelder du ændringer til Institutionsregisteret
nopaneltrue