Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Her finder du bestillingsformularen til, at bestille formularen til bestilling af adgang til UNI•Login brugeradministration.

Når du har bestilt og fået adgang, kan du se mere på hjælpesiderne Ny i UNI-Login og under UNI-Login Brugeradministration om, hvordan du kommer i gang.

UI Button
colorblue
sizelarge
icondownload
titleHent bestillingsformularen
urlhttps://viden.stil.dk/display/INFRA2/Bestil?preview=/2360642/2360644/Bestilling%20af%20UNI-Login%20Brugeradministration.pdf

...

typenote

Vær opmærksom på...

...

Unilogin brugeradministration.

Din organisation skal som udgangspunkt have et CVR-nummer (eller P-nummer) for at kunne bestille infrastrukturprodukter hos STIL.

...

Et CVR-nummer

...

kan

...

bestilles på virk.dk, hvor du også kan læse mere om CVR (Det Centrale Virksomhedsregister).

Panel
titleHvem kan få Unilogin som brugerorganisation
  • Det fremgår af ungeindsatslovens § 15g, stk. 1, at Styrelsen for It og Læring som databehandler kan stille en digital identifikationsløsning - Unilogin - til rådighed for statsinstitutioner, kommuner, regioner og selvejende institutioner på dagtilbudsområdet og undervisningsområdet til brug for styring af adgangsrettigheder til pædagogiske og administrative tjenester for brugere og medarbejdere.

  • Feks. hører museer ikke under ovenstående kategori. Her bør man kontakte den der udbyder et digital læremiddel og bede dem give adgang til deres tjeneste via en anden login løsning end Unilogin.

Bestillingsformular

View file
nameBestilling af adgang til ba.emu.dk.pdf
height250


Panel
titleUndtagelser og særlige forhold
  • Hjemmeundervisning: Det kan anbefales at tage kontakt til den tilsynsførende skole for at få adgang til undervisningsmateriale. Alternativt kan der også i dette tilfælde oprettes et CVR-nummer.Virksomheder/institutioner udenfor Danmark: Kun danske virksomheder kan registreres i CVR. For udenlandske virksomheder kan der evt. kræves oplysninger fra det relevante virksomhedsregister.
  • For udenlandske institutioner henvises til artiklen Kan udenlandske institutioner få Unilogin?