Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Når du har bestilt og fået adgang, kan du se mere på hjælpesiderne Ny i UNI-Login og under UNI•Login UNI-Login Brugeradministration om, hvordan du kommer i gang.

Hent bestillingsformularen

Klik på ikonet for at hente bestillingsformularen.

Image Removed

...

UI Button
colorblue
sizelarge
icondownload
titleHent bestillingsformularen
urlhttps://viden.stil.dk/display/INFRA2/Bestil?preview=/2360642/2360644/Bestilling%20af%20UNI-Login%20Brugeradministration.pdf


UI Text Box
typenote

Vær opmærksom på...

Du skal som udgangspunkt have et CVR-nummer (eller P-nummer) for at kunne bestille infrastrukturprodukter hos STIL. Har du ikke et CVR-nummer, kan det bestilles på virk.dk, hvor du også kan læse mere om CVR (Det Centrale Virksomhedsregister).

Undtagelser og særlige forhold

  • Hjemmeundervisning: Det kan anbefales at tage kontakt til den tilsynsførende skole for at få adgang til undervisningsmateriale. Alternativt kan der også i dette tilfælde oprettes et CVR-nummer.
  • Virksomheder/institutioner udenfor Danmark: Kun danske virksomheder kan registreres i CVR. For udenlandske virksomheder kan der evt. kræves oplysninger fra det relevante virksomhedsregister.