Elever med igangværende uddannelsesaftaler med en dansk virksomhed og som i en periode er i praktik i udlandet, er udstationeret af den danske virksomhed og er derfor IKKE en PiU-elev.  Reglerne for udstationering til en udenlandsk virksomhed er de samme som udstationering til en dansk virksomhed.  Den virksomhed, som eleven har en uddannelsesaftale med, er ansvarlig for, at eleven får den rette oplæring i den udenlandske virksomhed, der skal derfor IKKE laves en særskilt aftale med den udenlandske virksomhed. Det skal dog registreres i bemærkningsfeltet i PA01 på den ordinære aftale, at eleven er udstationeret i udlandet.

Læs evt. afsnittet 5.3 om udstationering i vejledningen om registrering af ordinær aftaler på AdmSys webben: EASY-P/Dokumenter/Vejledninger/Registrering af aftaler m.m./Registrering af ordinære aftaler


Opdateringer:

Version Published Changed By Comment
CURRENT (v. 1) Aug 27, 2018 09:05 Ulla Petersen

Hvem har bidraget:

{"order":"update","contextEntityId":12780755}