Elever med igangværende uddannelsesaftaler med en dansk virksomhed, som i en periode er i praktik i udlandet, er udstationeret af den danske virksomhed, og er derfor ikke PIU-elever. 

Reglerne for udstationering til en udenlandsk virksomhed er de samme som udstationering til en dansk virksomhed. Den virksomhed, som eleven har en uddannelsesaftale med, er ansvarlig for at eleven får den rette oplæring i den udenlandske virksomhed. Der skal derfor ikke laves en særskilt aftale med den udenlandske virksomhed. Det skal dog registreres i bemærkningsfeltet i 'PA01' på den ordinære aftale, at eleven er udstationeret i udlandet.

Læs evt. afsnit 5.3 om udstationering i vejledningen om registrering af ordinære aftaler på AdmSys webben.