Elever er tilknyttet den skole, der er registreret som kontaktskole for eleven i skolens administrative system EASY-P. Hvis du er elev, og ønsker at få ændret den skole, som du er tilknyttet, skal du henvende dig til skoleoplæringscenterets administration på den skole, hvor du ønsker at være tilknyttet fremover. Skolen kan hjælpe dig med at ændre din kontaktskole i EASY-P.