Opgave

Beskrivelse

Uge

STIL sender brev til alle berørte institutioner

Orienteringsbrev sendes til institutionerne og bedes melde kontaktperson m.m. tilbage.

Uge 5

Institutionerne melder kontaktperson ind til STIL


Uge 8

STIL afholder webinar:  Installation og drift af database til opbevaring af data fra EASY-A

Webinar henvender sig til de brugere på institutionerne, der er ansvarlige for installation og drift af databasen.

Uge 9

STIL afholder webinar: Hvilke data fra EASY-A kan jeg finde, når systemet lukkes?

Webinar henvender sig til alle på institutionerne, som skal kunne tilgå og finde data oprettet i EASY-A.

Uge 10-11

Godkendelse af aflevering til Rigsarkivet

Institutioner melder tilbage vedr. godkendelse af aflevering af data fra EASY-A til Rigsarkivet.

Uge 14

STIL udleverer data til institutionerneData udleveres til institutionerne. Det forventes, at STIL kan udlevere data til ca. 10 institutioner om ugen. Hvornår data forventes udleveret til hvilke skoler fremgår af undersiden Udlevering af data.

Uge 18-26

STIL udsender dokumentation til institutionerne

Dokumentationen vedr. lukning af EASY-A sendes til institutionerne

Uge 18

Data godkendes af institutionerne

Institutionerne bedes melde tilbage til STIL, når de har modtaget data, og tilbagemelding om, at data er som forventet.

Uge 16-33

Lukning af brugergrænsefladen for institutioner til EASY-A

Der lukkes for både bruger grænsefladen og SQL-tilgangen lukkes.

Uge 33

Påbegynde proces med aflevering af EASY-A til Rigsarkivet

Når processen med udlevering af data til institutionerne er afsluttet, påbegyndes arbejde med aflevering af EASY-A til Rigsarkivet.

Uge 34