Som følge af Unilogin databasenedlæggelse den 17. oktober 2022, vil mit.uni-login.dk (alias mitunilogin.dk og unilogin.dk) ligeledes lukke. Der vil i første omgang ikke være en erstatning for siden.

Lukningen af mit.uni-login.dk har ingen betydning for brugen af Unilogin ellers.


For eventuelt at teste login kan enhver side med Unilogin benyttes.