Når du klikker på Klasser i topmenuen kommer du til klasselisten.

Klasselisten er oversigten over samtlige klasser på skolen

For at vende tilbage til klasseliste i klikker du på Klasser i topmenuen.