Uddannelsesaftaler, der er indgået via Lærepladsen.dk, gemmes i 5 år efter aftalens slutdato.

Når eleven er afgangsmeldt, fremgår eleven ikke længere på elevoversigt. Uddannelsesaftalen kan imidlertid fortsat fremsøges i aftaleoversigten.