Standardudtrækket Holdplaceringer indeholder informationer om den enkelte elevs/kursists holdplaceringer. 

I nedenstående tabel kan du finde en liste over de kolonner, der kommer med i standardudtrækket Holdplaceringer samt en kort beskrivelse heraf. 


Kolonnenavn

Beskrivelse af kolonne

cpr_nrElevens/kursistens CPR.nr.
NavnElevens/kursistens navn
UddannelseKode for elevens/kursistens uddannelse
VersionVersion af elevens/kursistens uddannelse
Uddannelse betegnelseNavn for elevens/kursistens uddannelse
Uddannelse kort betegnelseKort udgave af navn for elevens/kursistens uddannelse
Hold

Entydig identifikation på hold, som eleven/kursisten blev tilknyttet

Holdbetegnelse

Betegnelse på hold, som eleven/kursisten blev tilknyttet

Indberetningsprincip

Kode for afviklingsform til brug for aktivitetsindberetning.

Mulige værdier:

 • Fuldtid/ÅU
 • Sammenhængende forløb for flygtninge og indvandrere
 • Plankursus,
 • Splitkursus,
 • Åben værksted
Hold startdatoStartdato på hold, som eleven/kursisten blev tilknyttet 
Hold slutdatoSlutdato på hold, som eleven/kursisten blev tilknyttet 
Holdplacering startdatoStartdato for elevens/kursistens holdplacering (kan afvige fra holdets startdato)
Holdplacering slutdatoSlutdato for elevens/kursistens holdplacering (kan afvige fra holdets slutdato)


Du tilgår standardudtrækket Holdplaceringer via værktøjet pgAdmin. Standardudtrækket hedder:

Select * from easycdata.elev_holdplaceringer where "Hold" = 'hold_her';


I nedenstående billede kan du se navnet på standardudtrækket, samt hvordan data ser ud: 


Nedenfor er kort beskrevet, hvordan du kan søge på hold, CPR.nr. og elevens/kursistens navn:

 • Ønsker du at søge på hold:
  • Indsæt holdnummer i linjen mellem de to anførselstegn i trækket navn: select * from easycdata.elev_holdplaceringer where "Hold" = 'hold_her';
  • Der kan skrives op til 12 tegn

 • Ønsker du at søge på CPR.nr.
  • Indsæt CPR.nr. i linjen herunder mellem de to anførselstegn i trækkets navn: select * from easycdata.elev_holdplaceringer where cpr_nr = 'cprnr_her';
  • CPR.nr. skrives som 10 cifre uden mellemrum eller bindestreg

 • Ønsker du at søge på en elevs/kursists navn
  • Indsæt navnet i linjen herunder mellem de to anførselstegn i trækkets navn: select * from easycdata.elev_holdplaceringer where "Navn" = 'navn_her';
  • Der kan skrives op til 100 tegn. Der skelnes mellem små og store bogstaver