Man kan ikke registrere fritagelse og årsag til fritagelse af elever fra Folkeskolens Nationale Overgangstest i it-systemet. Såfremt skolens leder har truffet afgørelse om at fritage en elev fra test i henhold til §§ 10-12 i testbekendtgørelsen, skal læreren rent praktisk lade være med at tilføje den fritagne elev i klassen til den gruppe af elever, der skal testes. Eleven vil dermed ikke kunne påbegynde testen.

Læs mere om reglerne for fritagelse for Folkeskolens Nationale Overgangstest i §§ 10-12 i testbekendtgørelsen, samt i ministeriets Vejledning om Folkeskolens Nationale Overgangstest – til lærere i dansk og matematik.