Der findes mange faglige udvalg, der hver især har ansvar for hver deres uddannelser. De faglige udvalg er et samarbejde mellem arbejdsgivere og arbejdstagere.

Fagligt udvalg fastlægger målene for erhvervsuddannelserne og rammerne for undervisningens indhold. De faglige udvalg har blandt andet til opgave at godkende virksomheder som uddannelsessted, og de træffer eksempelvis afgørelser om afkortninger for den enkelte lærling.