• Vælg Udenlandsk eksamen under Adgangsgrundlagstype
  • Vælg International Baccalaureate (IB) eller anden udenlandsk eksamen under Adgangsgrundlag. Grønlandske og færøske eksamener skal angives under Dansk gymnasial eksamen
  • Vælg land og skriv det fulde navn på din eksamen 
  • Angiv det år, du blev færdig eller forventer at blive færdig med din udenlandske eksamen i feltet Eksamensår

Udenlandske eksamensbeviser er ikke registreret i den danske Eksamensdatabase. Du skal derfor selv uploade dit bevis.

  • Scan og gem dit eksamensbevis i pdf-format
  • Gå ind under fanen Bilag
  • Klik på knappen Tilføj bilag
  • Find dit bevis på din computer
  • Kald filen Eksamensbevis i tekstfeltet og klik OK
  • Marker med flueben ud for den eller de uddannelser, som du ønsker bilaget knyttet og medsendt til. Ellers vil uddannelsesstedet ikke modtage bilaget.

Ansøgningsfristen for ansøgere, der søger om optagelse på baggrund af en udenlandsk eksamen er den 15. marts inden kl. 12.00 (March 15, 12.00 noon (CET)). 

Læs Uddannelses- og Forskningsministeriets gennemgang af, hvad du skal være opmærksom på, når du søger med en udenlandsk eksamen.