• Vælg Erhvervsuddannelse (EUD) under Adgangsgrundlag
  • Angiv det år, du blev færdig eller forventer at blive færdig med din erhvervsuddannelse i feltet Eksamensår

Dit bevis bliver ikke registreret i Eksamensdatabasen, så du skal selv uploade dit bevis.

  • Scan og gem dit bevis for erhvervsuddannelsen i pdf-format
  • Gå ind under fanen Bilag
  • Klik på knappen Tilføj bilag
  • Find dit bevis for erhvervsuddannelsen på din computer
  • Kald filen Bevis for EUD i tekstfeltet og klik OK
  • Marker med flueben ud for den eller de uddannelser, som du søger ind på. Ellers vil uddannelsesstedet ikke modtage bilaget 

Ansøgningsfristen for ansøgere, der søger om optagelse på baggrund af en EUD, er den 15. marts inden kl. 12.00. 
Bliver du færdig efter den 15. marts, så har du frist frem til den 5. juli inden kl. 12 til at uploade dit bevis, men du skal underskrive din ansøgning senest den 15.marts inden kl. 12.

Nogle uddannelser accepterer betinget optagelse. Det betyder, at du kan søge, selvom du færdiggør din erhvervsuddannelse efter den 5. juli. Tjek uddannelsernes hjemmesider for mere information.
Hvis du færdiggør din erhvervsuddannelse efter den 5. juli kl. 12 og vil søge betinget optagelse, kan du bede din erhvervsskole om en attest, der viser, at du forventer at afslutte din uddannelse inden studiestart.

Attesten skal bestå af:

  • Dokumentation for gennemførte skoleaktiviteter som led i din erhvervsuddannelse. Der medtages karakterer for de aktiviteter, hvor der er afgivet karakterer
  • Et overblik over hvilke aktiviteter du mangler for at have en fuldført erhvervsuddannelse
  • En dato for det forventede sluttidspunkt for uddannelsen