Hvis dit eksamensbevis ikke er registreret i Eksamensdatabasen, skal du selv uploade dit bevis senest 5. juli kl 12. Bliver du student i år uploades dit eksamensbevis automatisk til din ansøgning.

  • Vælg Dansk gymnasial eksamen under Adgangsgrundlagstype, hvis du har en dansk, grønlandsk eller færøsk eksamen 
  • Vælg din eksamen under Adgangsgrundlag
  • Angiv det år, du blev færdig eller forventer at blive færdig med din eksamen i feltet Eksamensår
  • Scan og gem dit eksamensbevis i pdf-format
  • Gå ind under fanen Bilag
  • Klik på knappen Tilføj bilag
  • Find dit bevis på din computer
  • Kald filen Eksamensbevis i tekstfeltet og klik OK
  • Marker med flueben ud for den eller de uddannelser, som du søger, ellers vil uddannelsesstedet ikke modtage bilaget

Søger du med en eux?

Hvis du søger om optagelse i umiddelbar forlængelse af din eux, og du ikke har bestået din eux på ansøgningstidspunktet, kan du søge om betinget optagelse.
Det betyder, at du skal have bestået din eux inden studiestarten på den videregående uddannelse. Vær opmærksom på at uddannelsen, du søger om optagelse på, skal acceptere denne form for betinget optagelse.
Hvis du er i tvivl om, hvorvidt uddannelsesstedet optager ansøgere betinget, skal du kontakte det uddannelsessted, som du søger optagelse på.

Når du i juni har bestået den gymnasiale del af din eux, skal du bede din skole om at udskrive et foreløbigt eksamensbevis. Du skal selv uploade beviset til din ansøgning på Optagelse.dk senest den 5. juli kl. 12. Husk at knytte det til hver af dine ansøgninger på fanen Bilag.
Hvis du bliver optaget, vil du modtage et tilbud om betinget optagelse d. 28. juli. Det vil sige, at du bliver optaget på betingelse af, at du indleverer det endelige eux-bevis til uddannelsesstedet, når du har bestået din svendeprøve. Hvis du ikke består svendeprøven, mister du den tilbudte studieplads. 

Hvis du har bestået en eux 1. del (merkantil) kan du søge optagelse på baggrund af din 1. dels eksamen på samme vilkår som ansøgere med en gymnasial eksamen. Du skal vælge eux 1. del som adgangsgrundlag. Du skal selv uploade dit eux 1. delsbevis og knytte det til de søgte uddannelser ved at markere med flueben ud for hver ansøgning.