De studieadministrative systemer henter data om uddannelsesaftaler, skolepraktikforhold og praktik i udlandet fra EASY-P via webservice P006. Det betyder, at STIL ikke sender data til de studieadministrative systemer, men derimod stiller data til rådighed.

Hvis uddannelsesaftale, tillæg, skolepraktikforhold eller PIU fremgår af EASY-P, så leveres disse også til de studieadministrative systemer, når de spørger om data på personen via jobbet P006.

Det er ikke en forudsætning, at aftalen er underskrevet, færdigregistreret, hører til din skole eller andet. Alle data, der er i EASY-P, leveres hver gang, der bliver spurgt via P006.