Overgang til OCES3-certifikater

Ifm. overgangen til OCES3-certifikater og MitID, skal der oprettes nye systemcertifikater til brug for Lokal IdP'er og Tjenester koblet til Brokeren (SAML), der ønsker at integrere til Unilogin. Det er vigtigt at I i god tid får anskaffet de nye certifikater og får sikret at jeres system kan anvende dem. Det er nu muligt at benytte OCES3 certifikater, og Unilogin understøtter OCES2 (NemID funktions- og virksomhedscertifikater) sideløbende med OCES3.

Vigtigt: Alle eksisterende OCES2-certifikater bliver spærret hos NemID d. 31. oktober 2023 og kan ikke anvendes efter denne dato.

I kan pgså læse mere om de nye certifikater her: https://www.mitid-erhverv.dk/avanceret/certifikater/

Har I spørgsmål, har I mulighed for at oprette en supportsag.Følgende undersider er opdateret inden for de sidste 5 dage:

Hold dig opdateret: Abonner på RRS-feed


Introduktion til Unilogin

Unilogin har som overordnet formål at give brugervenlig, sikker og fleksibel adgang til den digitale skole. Unilogin skal endvidere benyttes i opgaver som Børne- og Undervisningsministeriet har pålagt skolerne fx Nationale test og trivselsmålinger. Børne- og Undervisningsministeriet kan endelig anvende data fra institutionernes registreringer i Unilogin til statistiske formål.

Målgruppen er statsinstitutioner, kommuner, regioner og selvejende institutioner på dagtilbudsområdet og undervisningsområdet.

Slutbrugerne vil være:

  • Lærere og pædagoger i grundskolen, på ungdomsuddannelsesinstitutioner og øvrige uddannelsesinstitutioner
  • Elever, studerende mv. i grundskolen, på ungdomsuddannelsesinstitutioner og øvrige uddannelsesinstitutioner
  • Pædagoger på dagtilbudsområdet
  • Forældre til elever i grundskolen og dagtilbud

Unilogin består af Unilogin Broker (en loginfordeler), Unilogin IdP (en loginløsning/Identity Provider), Unilogin VoksenVerificeret (en step-up-løsning for børn), Elevadgang (en brugergrænseflade for medarbejere til step-up af elever og fornyelse af elevers adgangskode). Desuden findes produkterne Skolegrunddata og Tilslutning. Skolegrunddata omfatter grunddata om elever. Tilslutning er et system til styring af dataudveksling mellem myndigheder, tjenester og STIL.

Dette giver samlet en loginløsning, der stilles til rådighed for digitale løsninger, herunder digitale læremidler, læringsplatforme og samarbejdsløsninger, benyttet i undervisningssektoren og på dagtilbudsområdet.

Unilogin kan benyttes af elever, medarbejdere og forældre tilknyttet skolerne. Unilogin VoksenVerificeret kan udelukkende benyttes af elever. Elevadgang kan benyttes af medarbejdere tilknyttet en elevs hovedgruppe på en institution.

Skal forældre eller kontaktpersoner give en ekstra sikkerhed for en elevs identitet, skal det gøres med deres eget NemID.

For at sikre, at skolernes indkøbte tjenester har tilgang til et ensartet og struktureret datagrundlag omkring elever, medarbejdere, forældre, klasser mv. stiller STIL derudover, med skolernes godkendelse , data-services til rådighed for tjenesterne. Skolerne kan i Tilslutning sikre, at kun tjenester med et legitimt behov for adgang til skolens data kan få adgang til disse, og at skolerne kan vælge en mere ’dataminimerende’ adgang til data.

Det læser andre om

No popular content.


  • No labels