Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aftaler om dataadgang i BPI-webservices administreres fra systemet Tilslutning. Nedenfor findes en oversigt over hvilke data, der gives adgang til i de enkelte BPI-webservices.