Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Leverandører af systemer, som skal indberette eller udveksle data med Ungedatabasen på en eller flere institutioners vegne via integrationsplatformen, skal udfylde en formular. Dette gøres på følgende måde:

  1. Udfyld formularen Tilslutning af systemer til IP-Ung på stil.dk. Her angives blandt andet oplysninger om det virksomhedscertifikat og de IP-adresser, der skal anvendes ved dataudvekslingen.
  2. Afsend formularen til STIL.

Den udfyldte tilslutningsformular bliver sendt til STIL Support, som sørger for, at leverandøren bliver oprettet i STIL’s UNI-Login-system med et systembrugernavn tilknyttet. Systembrugeroplysningerne bruges efterfølgende ved dataudvekslingen via IP-Ung.

Der skal påregnes en sagsbehandlingstid for oprettelse på op til 2 uger.

Status over tilsluttede systemer

FirmaSystem Adgang til STILs testmiljø etableretAdgang til STILs produktionsmiljø etableret
AgidonAgidon ProduktionsskoleløsningJaJa
DXCLudusJa

Ja

ISTTabulexJaJa
IST/UddataUddata+JaJa
MacomLectio Ja Ja
NordplanerNordplaner JaJa
UNOITUnoUng JaJa
UVData/KMD

KomIT (Edb-Brugsen)

Tilbagemelding.dk

UVdata

JaJa
STILEASY JaJa
STIL

EGU

KUU

Ja 

-

Ja

STIL EXDB JaJa
STAREdoraJaJa
STARVisma Ja
UFMSIS JaJa
UFMSTADS JaJa


Manuel indberetning

Det er muligt at foretage manuel indberetning af forberedende aktiviteter, udvalgte ungdomsuddannelser (fx STU) og udvalgte videregående uddannelser direkte til Ungedatabasen. Muligheden gælder kun uddannelsesinstitutioner, der ikke har et administrativt system, og som ikke kan indberette via webservicen.

Bemærk, at indberetningen skal ske med tilbagevirkende kraft fra den dato, hvor I ikke har kunnet indberette for at undgå datatab til brug i UU og statistik. 

  • No labels