Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Du kan her på siden finde informationer om tilslutninger til Unilogin

Det er muligt at tilslutte en lokal IdP (Identity Provider) til Unilogins føderation.

En række forudsætninger skal være opfyldt for at kunne tilslutte en IdP til føderationen. STIL stiller en række tekniske krav og organisatoriske krav, som kommuner eller uddannelsesinstitutioner skal overholde. 

Tilslutning af tjenester

Er din tjeneste allerede i dag tilsluttet Unilogin via enten SSO Proxy eller via ATLAS kan du læse om disse tilslutninger her: UNI-Login snitflader til login og autentificering

Design af egen IdP løsning skal være visuelt adskilt fra Unilogin

Hvis I som leverandør, myndighed eller uddannelsesinstitution ønsker at udvikle og ibrugtage egen lokal IdP, skal I være opmærksom på, at den lokale IdP skal adskille sig visuelt fra Unilogin-brokeren og IdP’en. En lokal IdP skal således adskille sig i design, grafik og layout fra Unilogin.

Udvikler I lokal IdP til børn, skal denne også adskille sig fra Unilogin. Der kan derfor ikke ske genbrug af piktogrammerne udviklet til Unilogins IdP.

Muligheden for at adskille IdP’erne fra hinanden skal ske af hensyn til brugerne, som enten kan risikere at blive ukritiske over for phishing eller blive forvirrede og muligvis utrygge ved at anvende lokale loginløsninger, hvor det ikke er muligt fuldt ud at adskille dem fra Unilogin.