Information om slutbrugers kontaktpersoner

Vedligeholdes af

Institution

Formel WSDL servicebeskrivelse

Gyldig fraGyldig tilURL
juni 2021N/Ahttps://wsibruger.unilogin.dk/wsibruger-v6/ws?WSDL

Formål

Der gives adgang til en brugers institutionstilknytinger og til relationen mellem elever og deres kontaktpersoner.

For elever udleveres information om brugerid, navn, roller og hovedgruppe/klasse. For kontakter udleveres navn, relationen til elever, information om forældremyndighed og et verifikationsniveau for oplysningerne.

Metoder

Metodenavn

Returnerer

Beskrivelse

hentBrugersKontaktpersoner (wsBrugerid, wsPassword, instnr, brugerid)

[Kontaktperson]

Returnerer brugerens kontaktpersoner på pågældende institution.

hentKontaktpersonsBrugere (wsBrugerid, wsPassword, instnr?, brugerid)

[Elevbruger]

Returnerer en liste over brugere (elever) som vedkommende er kontaktperson for. Hvis ”instnr” er angivet er listen begrænset til kontaktperson-relationen indenfor den pågældende institution. Ellers leveres brugere fra alle de institutioner, der er indgået en dataaftale med.

hentBrugersInstitutionstilknytninger
(wsBrugerid, wsPassword,
brugerid)

[InstTilknytning]

Returnerer en liste over hvilke institutioner en bruger er knyttet til og i hvilke roller. Tilknytningen kan være ”ansat”, ”elev”, "ekstern" og ”kontakt”. Mulige roller er beskrevet i ws10/wsaIMPORT - Feltdefinitioner. Kræver ikke dataaftale.