Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Information om slutbrugers kontaktpersoner

Vedligeholdes af

Institution

Formel WSDL servicebeskrivelse

Juni 2021 releases en ny version af denne webservice. Det er nødvendigt at skifte til den ny version. Den gamle version vil blive lukket den 3. januar 2022.

Formål

Der gives adgang til en brugers institutionstilknytinger og til relationen mellem elever og deres kontaktpersoner.

For elever udleveres information om brugerid, navn, roller og hovedgruppe/klasse. For kontakter udleveres navn, relationen til elever, information om forældremyndighed og et verifikationsniveau for oplysningerne.


Metoder

Metodenavn

Returnerer

Beskrivelse

hentBrugersKontaktpersoner (wsBrugerid, wsPassword, instnr, brugerid)

[Kontaktperson]

Returnerer brugerens kontaktpersoner på pågældende institution.

hentKontaktpersonsBrugere (wsBrugerid, wsPassword, instnr?, brugerid)

[Elevbruger]

Returnerer en liste over brugere (elever) som vedkommende er kontaktperson for. Hvis ”instnr” er angivet er listen begrænset til kontaktperson-relationen indenfor den pågældende institution. Ellers leveres brugere fra alle de institutioner, der er indgået en dataaftale med.

hentBrugersInstitutionstilknytninger
(wsBrugerid, wsPassword,
brugerid)

[InstTilknytning]

Returnerer en liste over hvilke institutioner en bruger er knyttet til og i hvilke roller. Tilknytningen kan være ”ansat”, ”elev”, "ekstern" og ”kontakt”. Mulige roller er beskrevet i Unilogin SkoleGrunddata Importformat - Feltdefinitioner. Kræver ikke dataaftale.