Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Information om grupper, deres medlemmer og licenser

Vedligeholdes af

Institution

Formel WSDL servicebeskrivelse

Juni 2021 releases en ny version af denne webservice. Det er nødvendigt at skifte til den ny version. Den gamle version vil blive lukket den 3. januar 2022Formål

Institutionsrettet LISTE webservice. Kaldes af et udbydersystem i kontekst af en institution, som der er aftale med. Kan liste institutionens grupper, gruppemedlemmer, gruppernes licenser og tilknyttede brugere.

Metoder

Metodenavn

Returnerer

Beskrivelse

hentGrupper (wsBrugerid, wsPassword, instnr)

[Gruppe]

Returnerer liste over institutionens grupper inklusive stamklasser. Kræver ikke dataaftale.

hentBrugereIGruppe (wsBrugerid, wsPassword, instnr, gruppeid)

[Brugertilknytning]

Returnerer en liste af brugere, der er medlem af den angivne gruppe. Brugertypen for brugeren fremgår.

hentGruppersLicenser (wsBrugerid, wsPassword, instnr)

[GruppeLicens]

Returnerer en liste over de tjenester institutionen har licens til, med angivelse af, hvilken gruppe licensen er givet til.

hentInstitution (wsBrugerid, wsPassword, instnr)

Institution

Returnerer oplysninger om en institution. Kræver ikke dataaftale.


hentInstitutioner(wsBrugerid, wsPassword, [nstnr])[Institution]Returnerer oplysninger for en liste af institutioner. Kræver ikke dataaftale.

hentInstBruger (wsBrugerid, wsPassword, instnr, brugerid)

[InstBruger]

Returnerer oplysninger om en brugers tilknytning til den angivne institution, herunder navn, brugertype og gruppetilknytninger. Er brugeren tilknyttet som elev returneres elevens hovedgruppe og elevtrin. Er brugeren tilknyttet som ansat, returneres initialer og stilling. For grundskolen er hovedgruppen lig elevens klasse.