Skemaet er opdateret den 29. marts 2023.

STIL har på opfordring fra leverandørerne lavet en oversigt med de forventede, kommende ændringer i de studieadministrative systemerne, der initieres af ændringer hos STIL. Listen indeholder de kendte ændringer for det kommende år. Der kan løbende ske ændringer i tidspunkter og opgaver. Oversigten forventes opdateret i forbindelse med de kvartalvise leverandørmøder.

Spørgsmål vedr. oversigtsskemaet kan rettes til Jette Røgild (Jette.Roegild@stil.dk).

Produkt

Beskrivelse af ændring samt formål


Hvad kræver ændringen af leverandørerne?Kræver ændringen en tilpasning af grænseflade-beskrivelsen? Hvornår forventes ændringen at være klar til ekstern test? Hvornår forventes ændringen at være i drift?

Hvornår er en evt. deadline for leverandørens skift/tilpasning? 

Hvilket uddannelsesområde  er dette relevant for? 
Datavarehus FGU-indberetning

Afdelinger på perioder
Justering af historikperiode


JaQ2 2023Q2 2023

1. juli 2023

FGU (IST+ og Nordplaner)

KarakterdatabasenFlere undtagelseskoder ved indberetning af karakterer, så alle lovmæssige undtagelser kan indberettesTager undtagelseskoderne i brug 

Nej

Q4 2022Q4 20221. maj 2023folkeskole

Optagelse.dk


ftuApplicationService lukkesSkal være tilsluttet denne samt de nye ftuAnsoegning og ftuKUIAnsoegning frem til ftuApplicatinService lukkes.Nej-

 

 

10. klasse
GYM
EUD
FGU
KUI (Den Kommunale Ungedsindats)
Lukning af tidligere version af ftuAnsoening (1.0 og 1.1) og ftuKUIAnsoening (1.0, 1.1 og 1.2)Skal tilslutte sig version 1.2 af ftuAnsoening og 1.3 af ftuKUIAnsoeningJa--

 

10. klasse
GYM
EUD
FGU
KUI (Den Kommunale Ungeindsats)

Ny version 1.4 af ftuAnsoegning og ftuKUIAnsoegning

Muligt at hente 1. prioritets ansøgninger til institutioner, når de bliver frigivet efter ansøgningsfristen.

Meddelse om anden aktivitet til KUI og rettidighed ift. ansøgning.

Justeringer ift. oplysninger, der leveres, og ændring af status for en ansøgning.

Alle systemer skal tilsluttes ny version for at kunne modtage ansøgninger til skoleåret 2023/24.

Ja

december 2022


januar 2023


 

(udskudt fra 1. marts)


10. klasse
GYM
EUD
FGU
KUI (Den Kommunale Ungeindsats) 

Ny version 1.5 af ftuAnsoegning og ftuKUIAnsoegning

Retskrav

Alle systemer skal tilsluttes ny version for at kunne modtage oplysninger om retskrav.

Der laves brugergrænseflade til institutionerne på Optagelse.dk, hvor de kan se oplysninger ift. retskrav for deres ansøgere.

Jamarts 2023april 2023

 

GYM
EUD
KUI (Den Kommunale Ungeindsats) 

Nødvendige ændringer til ftuAnsoening webservice ift. ansøgning til skoleåret 2024/25Justeringer ift. oplysninger, der leveres. JaQ3 2023Q4 2023Januar 202410. klasse
GYM
EUD
Nødvendige ændringer til ftuKUIAnsoening webservice ift. ansøgning til skoleåret 2024/25Justeringer ift. oplysninger, der leveres. JaQ3 2023Q4 2023Januar 2024KUI (Den Kommunale Ungeindsats)
UngedatabasenOphør af praksis om karensperioderBehov på nuværende tidspunkt revurderet. Udgår indtil videre.NejNyt endpoint i webservice kaldPå grund af af intern opdatering skal tre webservices kaldes med nyt endpoint.JaQ1 2023Q1 2023Q1 2023Ungdomsuddannelser
Udvidelse af webservice til at hente total overblik for elev på uddannelse (på tværs af SA-systemer)Det forventes at blive muligt for uddannelsesinstitutioner at spørge på hvilken hændelser (optag/afbrud/gennemført), UDB anser for at være gældende for en elev.JaQ2 2023Q2 2023FrivilligtUngdomsuddannelser
Retningslinjer for indberetning af udlån og splitBehovet revurderes på nuværende tidspunkt. Udgår indtil videre.
Retningslinjer for optagBehovet revurderes på nuværende tidspunkt. Udgår indtil videre.
Unilogin - Unilogin

Medarbejderes mulighed for at anvende privat NemID/MitID lukkes.

Når erhvervsidentiteter for MitID introduceres i løbet af 2023, vil dette på sigt erstatte medarbejderes mulighed for at anvende privat NemID og MitID uden tilkobling af en erhvervsidentitet. 

Hvis leverandøren hjælper skolerne med lokale loginløsninger, kan det være, at de skal sørge for, at medarbejderne  har en medarbejderrelateret mulighed for 2-faktorlogin

Nej

--Afventer implementering af erhvervsidentiteter i NemLog-inAlle
Lokale IdP’er der ikke er NSIS anmeldte afkobles Unilogin Broker Hvis leverandøren hjælper skolerne med lokale loginløsninger, skal de sørge for, at loginløsningerne er NSIS anmeldte, eller der er ansøgt om dispensationJa--1. marts 2023Alle

Atlas SAML lukkes

Den eksisterende Atlas SAML grænseflade til login og autentificering lukkes 15. august 2023

Hvis leverandøren er tilkoblet Atlas SAML, skal leverandøren flytte sig til enten en SAML-baseret eller en OIDC-baseret tilkobling til Unilogin Broker. JaQ1 2023Q1 202315. august 2023Alle

SSOproxy lukkes

Den eksisterende SSOproxy grænseflade til login og autentificering lukkes 15. august 2023

Hvis leverandøren er tilkoblet SSOproxy, skal leverandøren flytte sig til enten en SAML-baseret eller en OIDC-baseret tilkobling til Unilogin BrokerJaQ1 2023Q1 202315. august 2023Alle
Unilogins Skolegrunddata

Nyt format for uniID

Når den gamle Skolegrunddata-database lukkes, ændres formatet for nye uniID’er. 

Hvis leverandøren har baseret en logik på, at UniID fx er på 8 tegn og er baseret på brugerens fornavn, skal leverandøren tilpasse detteNejQ1 2023Q1 2023XAlle
Lukning af gammel Skolegrunddata-databaseKræver ikke ændringer hos leverandørerne, men gerne hjælp til testNejQ1 2023Q1 2023XAlle
Ny version af wsaIMPORT og wsiEKSPORTKræver tilpasninger hos leverandørerneJaQ2 2023Q2 20236 måneder efter release af nye versioner lukkes de gamle versioner af wsaIMPORT og wsiEKSPORT, dvs. forventet ultimo 2023.Alle
DagtilbudsregisteretNy version af ImportService og ExportServiceKræver tilpasninger hos leverandørerne
Q1 2023Q1 20236 måneder efter release af nye versioner lukkes de gamle versioner af ImportService og ExsportService, dvs. forventet Q3 2023.

Dagtilbud

Elevdatabasen

Indberetningsgrænsefladen forenklet.

Fremtidige hændelser kan indberettes (ikke krav). Data er skåret ind til benet i forhold til udmeldte elevtyper og specialer i UMO. Ikke nogen tekniske ændringer. Forventes at være bagud kompatible, men leverandører kan overveje, om det giver anledning til ændringer.

Leverandørerne kan overveje, om der skal ændres.JaJanuar 2023Januar 2023

GYM

Grundskole

Uddannelsesregister (herunder udmelding af Uddannelsesmodellen)Som udgangspunkt fastholdes muligheden for at hente den samlede uddannelsesmodel, men det kan ikke udelukkes, at nogle data/tabeller vil udgå eller ændres. Afklares med leverandørerne individuelt eller på et fremtidigt leverandørmøde. Måske
Q1, 2024
Alle
  • No labels