Svar: Der findes i EASY-P en mulighed for, at skolen kan udtrække de fleste af de data, som den enkelte skole kan se, i en pdf-fil.

Dette kan suppleres med skærmdump af de resterende 2-3 skærmbilleder med elevens oplysninger. Dette gøres ved at give dem en pdf-udskrift dannet med PR02 (Udskrifter - udskriftsbestilling) evt. suppleret med et skærmdump fra PP00, og en Personflettefil (Fra PP00).