På visse områder tillader databeskyttelsesforordningen, at den dataansvarlige foretager en interesseafvejning og selv vurdere ud fra saglige hensyn om man kan gå videre med behandlingen. Her er det vigtigt ikke at glemme at tage hensyn til den registreredes rettigheder og dermed ikke kun tage hensyn til sine egne interesser. Både den dataansvarlige og databehandleren kan have pligt til at udarbejde fortegnelser over behandlingsaktiviteter, og her kan en skriftlig dokumentation for at man har foretaget en saglig interesseafvejning med fordel indgå.

Datatilsynet har på sin hjemmeside udarbejdet flere vejledninger om hvordan man håndterer de registreredes rettigheder.

De forskellige vejledninger kan findes på dette link: https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/vejledninger-og-skabeloner/.