Du er dataansvarlig, hvis du bestemmer til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler der må behandles personoplysninger. STIL har udsendt to cirkulæreskrivelser som beskriver nærmere hvilke forpligtelser STIL og institutionerne har fsva. de it-systemer som STIL stiller til rådighed på undervisningsområdet.

Du er databehandler, hvis du behandler personoplysninger på vegne af den dataansvarlige. En persondatabehandling kan fx være opbevaring, videregivelse og administrativ brug.

Den der behandler personoplysninger kan godt være dataansvarlig. Dette vil oftest være tilfældet for de persondatabehandler der sker i STILs systemer. Her bruger skoler og institutioner personoplysninger administrativt til egne formål. STILs behandling består ofte i at opbevare personoplysningerne i systemerne. Denne opbevaring sker på vegne af skoler og institutioner til opfyldelse af skolernes formål. STIL er derfor databehandler i og skoler og institutioner er dataansvarlige i disse situationer.

Det er derfor vigtigt at overveje til hvis formål behandlingen af personoplysningerne foretages. Hvis behandlingen sker til din eller din institutions formål er du eller din institution dataansvarlig.

Du kan læse mere på: https://www.datatilsynet.dk/media/6560/dataansvarlige-og-databehandlere.pdf