Nej. Når data indberettes til Undervisningsministeriet er der tale om en videregivelse som har hjemmel i lov. Det følger derfor af loven at data skal videregives til Undervisningsministeriet og der skal derfor ikke indgås en databehandleraftale, da Undervisningsministeriet bliver selvstændigt dataansvarlig efter videregivelsen.