Når du er databehandler handler du efter instruks fra STIL som er dataansvarlig.

Uanset at STIL er dataansvarlig kan du dog som databehandler stadig have ansvaret for at udføre bestemte opgaver, der følger af andre love end databeskyttelseslovgivningen. Dette kan fx være skolelederens ansvar i medfør af folkeskoleloven og bekendtgørelse om folkeskolens prøver, hvor skolen skal sikre, at de data der indtastes er korrekte.