STIL har sørget for at du som bruger af styrelsens systemer ikke skal indgå databehandleraftaler. Dette skyldes, at den instruks og regulering af forholdet som normalt skal indgå i en databehandleraftale er blevet dækket i andre former for retligt bindende dokumenter, såsom lov, bekendtgørelse, cirkulære, vilkårsbestemmelser mm. Der skal derfor ikke indgås databehandleraftaler med STIL.

Et eksempel herpå er, at der i Vejledningslovens § 15 g er indsat en instruks for så vidt angår STILs rolle som databehandler for de persondatabehandlinger der foretages i Uni-Login. Da der er indsat en instruks i loven er der ikke behov for en databehandleraftale for Uni-login mellem skoler/institutioner/kommuner på den ene side og STIL på den anden side.