En databehandleraftale er et retligt dokument som skal underskrives af en dataansvarlig og en databehandler. Aftalen skal indgås når databehandleren udfører en opgave på vegne af en dataansvarlig og opgaven indebærer en behandling af personoplysninger. I aftalen reguleres forholdet mellem de to parter, hvor man definerer den dataansvarliges ansvar og databehandlerens opgaver.