Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Se kopier af brevudsendelser, til forældre i Optagelse.dk, på denne side

Forældrebrev februar 2021  | Til dig, der er forælder til et barn i 9. eller 10 klasse


Opfølgende forældrebreve sendt medio februar 2021  | Til dig, der er forælder til et barn i 9. eller 10 klasse & Til dig, der er forælder til en ung, der skal i gang med uddannelse

Ansøgere der går i 9. eller 10. klasse


Ansøgere der ikke går i 9. eller 10. klasse

Hvem modtager e-Boks brevene?
Modtagerne er forældre til elever i grundskolen, hvor skolen har:
  • oplyst at eleven går i 9. eller 10. klasse, ved at indberette oplysningerne til UNI-Login
  • oplyst cpr-nummeret på forælderen, ved at indberettet oplysningerne til UNI-Login

Elev- og forældreoplysningerne overføres automatisk til Optagelse.dk. Sådan kontrollerer jeres skole elev- og forældreoplysningerne.

Tidligere udsendelser

Forældrebrev december 2020 - Invitation til webinar | Parat til at vælge ungdomsuddannelse?


Forældrebrev januar 2020 – Valg af ungdomsuddannelse

e-Boks breve om ansøgning af ungdomsuddannelse eller 10. klasse på Optagelse.dk er sendt ud til alle forældre med børn i 9. og 10. klasse.  Brevene er udsendt i perioden 14. - 16. januar 2020.

Forældrebrev marts 2019 - Påmindelse af forældre til børn med ansøgning, hvor der ikke er underskrevet efter 1. marts

Dette brev er sendt til alle forældre med børn i 9. og 10. klasse, hvor barnet er vurderet uddannelsesparat og har lavet en ansøgning, men forældrene har ikke underskrevet efter 1. marts. Brevet er udsendt den 7. marts 2019.

Forældrebrev februar 2019 - Påmindelse af forældre til børn med ansøgning, hvor der mangler underskrift

Dette brev er sendt til alle forældre med børn i 9. og 10. klasse, hvor barnet er vurderet uddannelsesparat og har lavet en ansøgning, men forældrene har ikke underskrevet endnu. Brevet er udsendt den 28. februar 2019.


Forældrebrev februar 2019 – Påmindelse om valg af ungdomsuddannelse

Dette brev er sendt til alle forældre med børn i 9. og 10. klasse, hvor barnet er vurderet uddannelsesparat men ikke har påbegyndt sin ansøgning inden den 25. februar. Brevet er udsendt den 25. februar 2019.


Forældrebrev januar 2019 – Valg af ungdomsuddannelse

e-Boks breve om ansøgning af ungdomsuddannelse eller 10. klasse på Optagelse.dk er sendt ud til alle forældre med børn i 9. og 10. klasse. Brevene er udsendt i perioden 7. januar – 11. januar 2019.

Forældrebrev efterår 2018 – Valg af ungdomsuddannelse

e-Boks breve om valg af ungdomsuddannelse er sendt ud til alle forældre med børn i 9. og 10. klasse. Brevene er udsendt i perioden 14. november – 18. november 2018.

Præcisering: Der står i brevet til 10. klasse forældre, at barnet ikke kan optages direkte på ungdomsuddannelsen, hvis forældrene ikke underskriver ansøgningen senest 1. marts. Det gælder kun gymnasiale ungdomsuddannelser, hvor barnet i det tilfælde skal bestå en optagelsesprøve.

Forældrebrev 2018 - Rykker af forældre til børn med ansøgning, hvor der ikke er underskrevet efter 1. marts

Dette brev er sendt til alle forældre med børn i 9. og 10. klasse, hvor barnet er vurderet uddannelsesparat og har lavet en ansøgning, men forældrene har ikke underskrevet efter 1. marts. Brevet er udsendt den 2. marts 2018.


Forældrebrev 2018 - Rykker af forældre til børn med ansøgning, hvor der mangler underskrift

Dette brev er sendt til alle forældre med børn i 9. og 10. klasse, hvor barnet er vurderet uddannelsesparat og har lavet en ansøgning, men forældrene har ikke underskrevet endnu. Brevet er udsendt den 26. februar 2018.


Forældrebrev 2018 - Rykker af forældre til børn uden ansøgning

Dette brev er sendt til alle forældre med børn i 9. og 10. klasse, hvor barnet er vurderet uddannelsesparat men ikke har påbegyndt sin ansøgning inden den 21. februar. Brevet er udsendt den 21. februar 2018.


Forælderbrev 2018

Dette brev er sendt til alle forældre med børn i 9. og 10. klasse. Brevet er udsendt i uge 4 2018.