Hvis du ikke har mulighed for selv at søge uddannelser på Optagelse.dk i ansøgningsperioden, kan du give en anden fuldmagt til at søge på dine vegne.


Har du undersøgt om du selv kan søge med dit MitID?

Hvis du er ansøger med dansk CPR-nummer, kan du logge på Optagelse.dk fra hele verden (bortset fra Rusland og Belarus) med dit MitID.
Hvis du logger ind med en digital signatur, hentes dine eksamensbeviser automatisk ind i Optagelse.dk, hvis de er i Eksamensdatabasen, samt du kan løbende nemt prioritere om på dine ønsker helt frem til den 5. juli kl 12:00 middag.


For at søge med fuldmagt skal du:

 • Finde fuldmagtserklæringen her

 • Angive hvilke uddannelser, du vil søge, og i hvilken prioriteret rækkefølge, du ønsker at søge dem

 • Underskrive fuldmagtserklæringen sammen med den, der skal have fuldmagten

 • Gemme alle nødvendige bilag som pdf-filer (eksamensbeviser, eventuelle enkeltfagsbeviser, eventuel motiveret ansøgning mm.) og sende dem til fuldmagthaveren.


Bemærk

 • Skal en anden søge for dig i kvote 2, så tjek kvote 2-kriterierne på uddannelsesstedets hjemmeside
 • Vær opmærksom på, at det kan tage tid at fremskaffe den nødvendige dokumentation og skrive en eventuel motiveret ansøgning
 • Nogle uddannelser vurderer ud fra en optagelsesprøve i kvote 2. Tjek datoerne, så du er sikker på, at du har mulighed for at deltage i optagelsesprøven.

Fuldmagthaver skal:

Fuldmagthaver skal være ekstra opmærksom på at:

 • Udfylde adresseoplysninger og adgangsgrundlag for ansøgeren
 • Finde de uddannelser, der er angivet på fuldmagten under fanen 'Uddannelsesvalg' og udfylde ansøgningerne
 • Klikke på knappen 'Godkend' og 'Udskriv' ud for hver ansøgning
 • Udskrive underskriftsiden for hver uddannelse og underskrive den med eget navn
 • Sende underskriftsiden på mail eller med post til hver af de prioriterede uddannelser sammen med en kopi af den underskrevne fuldmagt
 • Læs mere om underskriftsiden på ug.dk og se hvilke uddannelsesinstitutioner, der modtager siden på mail.