Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »

Styrelsen for It og Lærings infrastruktur-webservices er knyttet til brugerportalinititativet. Brugerportalsinitiativet er et fællesoffentligt initiativ på folkeskoleområdet mellem Styrelsen for It og Læring og Kommunernes Landsforening.
Initiativet skal etablere en digital understøttelse af folkeskolen, så digital læring og udvikling understøttes. Som led i brugerportalinitativet har Styrelsen for It og Læring udviklet en infrastruktur som sikrer, at data kan udveksles på tværs af systemerne i brugerportalinitiativet. Infrastrukturen omfatter en række webservices, og det er dem, du kan finde vejledninger på her.

Den tekniske adgang til data håndteres i Unilogins Brugeradministration og kræver en tilslutningsaftale. Unilogin retter sig mod institutioner og leverandører til institutioner i hele Undervisningsministeriets resortområde og dermed ikke kun til folkeskoler. 

  • No labels