Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Excerpt


Info
iconfalse

...

Excerpt

Elevadgang.unilogin.dk er en

...

hjemmeside (applikation) udelukkende for medarbejdere.

...

Som pædagogisk medarbejder se elever i de klasser (Hovedgrupper), som man er tilknyttet i institutionens brugeradministrative system.

  • Se elevers brugernavn
  • Give elever adgang med et tilnærmet to-faktor login

...

  • Nulstille elevers adgangskode

...

Forbehold for, at brugergrænsefladen kan nå at ændre sig.

Som brugeradministrator, får samme muligheder som

...

pædagogiske medarbejdere, blot på tværs af alle klasser/hold på institutionen

...

.
Derudover får de følgende håndtag:

  • Tvunget password politik

...

  • Spærre elever

...

Brugeradministratorer skal altid logge ind med

...

et 2-faktorlogin, dvs. enten en lokal IdP, et medarbejder NemID eller en kombination af Unilogin og privat NemID.


Funktionerne i Elevadgang

FunktionBeskrivelseVejledning
Se elevers brugernavnGiver mulighed for finde eleven brugernavn, hvis eleven har glemt sit brugernavn

View file
nameTrin-for-trin guide Elevadgang - Find brugernavn.pdf
height250

Tilnærmet to-faktor login

...

Giver eleven mulighed for at tilgå indhold på hjemmesider, kommunikationsplatforme mv., som kræver ekstra sikkerhed. Her kan du som medarbejder være sikkerhed og lave et voksen-verificeret login for elever. Derefter vil eleven have to timer til at tilgå indhold,

...

der kræver en ekstra sikkerhed. Når en applikation, som en elev ønsker at tilgå, kræver et højere sikringsniveau for eleven, så sender applikationen en anmodning om login på det højere sikringsniveau til Unilogin Broker.

Her aktiveres Unilogin Faktor 2, hvor elever venter på en lærers godkendelse i Unilogin Elevadgang (eller forældres godkendelse med NemID). Når eleven er godkendt sendes denne tilbage til applikationen med en bekræftelse om det højere sikringsniveau.
Eleven/eleverne har nu adgang til tjenesten i to timer.

View file

...

name

Forbehold for, at brugergrænsefladen kan nå at ændre sig.

...

Trin-for-trin guide Elevadgang- Giv adgang.pdf
height250

Nulstille adgangskode

Giver mulighed for at nulstille elevens adgangskode, hvis eleven har glemt sin adgangskode. Når en adgangskode nulstilles har eleven efterfølgende 5 min. til selv at logge ind med sit brugernavn og nulstille sin adgangskode. Unilogin vil bede eleven om at gentage den nye adgangskode, indtil eleven kan huske det. Eleven kan en enkelt gang i løbet af tidsperioden logge ind med angivelse af brugernavn uden adgangskode og får i denne proces tildelt en ny adgangskode afhængig af adgangskodepolitik for pågældende elev.

Uden for skoletid kan elevens kontaktpersoner hjælpe med deres NemID.

View file
name

Elevadgang i praksis

...

Trin-for-trin guide Elevadgang - Ny adgangskode.pdf
height250

Tvunget password politikBrugeradministratorerne ville kunne ændre passwordpolitik på elevniveau. De kan f.eks. sætte elever med kognitive udfordringer til adgangskodepolitik for indskolingen og dermed vil disse blive mødt af billedeadgangskoder

View file
nameTFT Skift adgangskode.pdf
height250

Spærre eleverBrugeradministratorer ville kunne spærre en Unilogin bruger.
Det er udelukkende en spærring på Unilogin og bruges en lokal IdP/lokal loginløsning, vil brugeren ikke blive spærret der.

View file
name

...

Trin-for-trin guide Elevadgang - Spær elev.pdf
height250


Elevadgang i praksis

Filmen nedenfor viser Elevadgang i en skolekontekst.

Multimedia
nameElevadgang medarbejdere tekstet.mp4