Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Ungedatabasen stiller data om unge 15-29-åriges uddannelses- og beskæftigelsesmæssige status til rådighed for kommunen, herunder den kommunale ungeinsdsats og jobcentre.

Datagrundlaget i Ungedatabasen er indberetninger fra grundskoler, uddannelsesinstitutioner, jobcentre samt eIndkomst data fra SKAT.

Uddannelsesinstitutioner skal indberette til Ungedatabasen, når den unge

  • optages på en uddannelse af mere end 6 ugers varighed

  • er i risiko for frafald

  • afbryder et aktivitets- eller uddannelsesforløb

  • gennemfører et aktivitets- eller uddannelsesforløb

Indberetningspligten gælder for unge op til 30 år uden en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse

Oplysningerne i Ungedatabasen må anvendes til administrative og statistiske formål.


Ny Ungedatabase er idriftsat d. 22. juni 2017.
Indberetning til og afhentning af data fra Ungedatabasen skal ske på webservices via Integrationsplatformen.

Der er, i enkelte tilfælde, mulighed for at indberette data med filoverførsel via sFTP-server eller igennem en manuel indberetning.


Har du brug for hjælp?

Gå til FAQ-siden eller søg i vores hjælpeartikler om Ungedatabasen i feltet her under

Livesearch
labelsudb