Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

UI Children
displayblock

Panel
borderColor#d9d9d9
bgColor#ffffff
titleColorblack
titleBGColorwhite
titleProblemsituationer og vejledninger
Visning af undersidesorttitle

Inkludér side
Sidemenu | EASY-P
Sidemenu | EASY-P