Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Note

Hvis du er ansøger med dansk cprCPR-nummer, kan du logge på Optagelse.dk fra hele verden med dit NemID.
Hvis du logger ind med NemID hentes dine eksamensbeviser ind i Optagelse.dk, hvis de er i Eksamensdatabasen.

Hvis du ikke har mulighed for selv at søge uddannelser på Optagelse.dk i ansøgningsperioden, skal du give en anden fuldmagt til at søge på dine vegne.

For at søge med fuldmagt skal du:

 • finde fuldmagtserklæringen her
 • angive hvilke uddannelser, du vil søge og i hvilken prioriteret rækkefølge, du ønsker at søge dem
 • underskrive fuldmagtserklæringen sammen med den, der skal have fuldmagten
 • gemme alle nødvendige bilag som pdf-filer (eksamensbeviser, eventuelle enkeltfagsbeviser, eventuel motiveret ansøgning mm) og sende dem til fuldmagthaveren
Note

Skal en anden søge for dig i kvote 2, så tjek kvote 2-kriterierne på uddannelsesstedets hjemmeside.
Vær opmærksom på at det kan tage tid at fremskaffe den nødvendige dokumentation og skrive en eventuel motiveret ansøgning.

Nogle uddannelser vurderer ud fra en optagelsesprøve i kvote 2. Tjek datoerne, så du er sikker på, at du har mulighed for at deltage i optagelsesprøven.


Fuldmagtshaveren skal:

Fuldmagtshaveren modtager nu en mail med link til ansøgningen på Optagelse.dk og skal udfylde ansøgningen på vegne af ansøgeren.
Se vejledningen til ansøgningen, hvis der er spørgsmål undervejs.

Fuldmagthaver skal være ekstra opmærksom på at:

 • udfylde adresseoplysninger og adgangsgrundlag for ansøgeren
 • finde de uddannelser, der er angivet på fuldmagten under fanen Uddannelsesvalg og udfylde ansøgningerne
 • klikke på knappen Godkend og udskriv ud for hver ansøgning
 • udskrive underskriftsiden for hver uddannelse og underskrive den med eget navn
 • sende underskriftsiden på mail eller med post til hver af de prioriterede uddannelser sammen med en kopi af den underskrevne fuldmagt

Læs mere om underskriftsiden på ug.dk og se hvilke uddannelsesinstitutioner, der modtager siden på mail.