Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
UI Text Box
typenote

Vejledningen findes ikke længere på denne side men er flyttet hertil: Karakterdatabasen | Karakterindberetning

Fremadrettet findes alle vejledninger vedr. Optagelse.dk for medarbejdere under Optagelse.dk | Medarbejder og vedr. Karakterdatabasen under Karakterdatabasenviden.stil.dk