Vejledningen findes ikke længere på denne side men er flyttet hertil: Karakterdatabasen | Karakterindberetning

Fremadrettet findes alle vejledninger vedr. Optagelse.dk for medarbejdere under Optagelse.dk | Medarbejder og vedr. Karakterdatabasen under Karakterdatabasenviden.stil.dk